Chroma Type301 Légumes Nakiri 17cm

130,00 

Couteau Chroma Type301 Légumes Nakiri 17cm

Chroma Type301 Légumes Nakiri 17cm

130,00