Miyabi 7000 D Shotoh 13 cm

160,00 

Couteau Miyabi 7000 D Shotoh 13 cm

Miyabi 7000 D Shotoh 13 cm

160,00