Miyabi 5000 MCD Shotoh 13 cm

330,00 

Couteau Miyabi 5000 MCD Shotoh 13 cm

Miyabi 5000 MCD Shotoh 13 cm

330,00